Alla inlägg av Christoffer Andersson

Förslag; Nytt 5-årsavtal med Telia

På årsmötet i april 2022 har vi i styrelsen uppfattat att en enhällig stämma önskar fortsatt kollektivanslutning för att det fungerar bra idag och är ekonomiskt fördelaktigt. Därför har representanter i styrelsen förhandlat fram ett nytt avtal med Telia som kan börja gälla i närtid. Följande punkter gör att styrelsen vill gå vidare med detta nya avtal med Telia och inte gå ut i kostsam och energikrävande allmän upphandling:

*Förlängning av avtalet med 5 år, på samma sätt som vi haft nuvarande avtal.

*Ekonomisk mycket fördelaktigt bl.a genom att månadsavgiften för alla medlemmar sjunker. Telia kommer även att stödja föreningen att på sikt minska våra driftkostnader. Det innebär en direkt sänkning av månadsavgiften på cirka 30 kr/ månad för varje medlem. Genom benchmarking andra fiberföreningar och samarbete med extern konsult vet vi att avtalet är mycket ekonomiskt fördelaktigt.

*Oförändrat TV-utbud med Telia Lagom-pkt

*Ökad hastighet i nätet 250/250

*Med Telia blir det inget byte av utrustning hemma hos medlemmar eller i våra fiberskåp, vilket innebär mindre kostnader, arbete och krångel för alla.

*Befintliga medlemmar behåller sina tv-boxar (2 st) och erhåller ytterligare en. Nya medlemmar får en st tv-box.

*Möjlighet gradera upp både router och tv-box med ny bättre utrustning.

*Digital telefoni kvarstår utan förändring.

Sammantaget är detta ett så förmånligt erbjudande att styrelsen vill anta och skriva på detta avtal så fort möjligt, så att medlemmarnas avgiftssänkning kan träda i kraft.  Åsikter och frågor kan ställas till vår mailadress: styrelse@frillesasfiber.se. Åsikter och frågor som mailas till styrelsen relevanta för andra medlemmar kommer fortlöpande att läggas upp i denna information.

Enligt våra stadgar kan extra årsmöte sammankallas av medlemmar, se våra stadgar som också finns på hemsidan.

Ser fram mot frågor och diskussioner.

Synpunkter måste komma till styrelsen via mail senast 3 oktober. 

Styrelsen

dragningar 2022-2023

Medlemsinformation | Frillesås Fiber

Dragningarna (ordinarie kostnad på 425 kr / månad = 850 kr) kommer att ske vid följande datum under det kommande året:

5-Juli 2022

30-Augusti 2022

1-November 2022

3-Januari 2023

7-Mars 2023

3-Maj 2023

Kallelse till ÅRSMÖTE i STUVS BYGDEGÅRD 6 APRIL 2022 KL19.00

Det är dags för årsmöte i fiberföreningen, och nu äntligen får vi träffas igen!

Detta året kommer vi hålla mötet i stuvs bygdegård där alla kommer ha möjlighet att uttala sig och delta i mötet

För att ha möjlighet att beräkna fikan önskas föranmälan till styrelse@frillesasfiber.se

Intressanta saker som kommer upp på detta årsmötet:

Notera särskilt handlingar kring vägval för nätets framtid och punkt 12 i dagordningen. Styrelsens avsikt är att ställa frågan på årsmötet om vilket av de två alternativen vi ska undersöka vidare under kommande året.

Budget och verksamhetsplan för kommande år.

Väl mött styrelsen

Uppdaterad: Christoffer Andersson 2022-03-21

ÅRSMÖTE Stuvs bygdegård 6 APRIL 2022 Kl19.00

Det är dags för årsmöte i fiberföreningen, och nu äntligen får vi träffas igen!

Detta året kommer vi hålla mötet i stuvs bygdegård där alla kommer ha möjlighet att uttala sig och delta i mötet

För att ha möjlighet att beräkna fikan önskas föranmälan till styrelse@frillesasfiber.se

Intressanta saker som kommer upp på detta årsmötet:

Eventuellt nytt operatörsavtal för 2023.

Budget och verksamhetsplan för kommande år.

Fullständig kallelse, samt förberedda handlingar och underlag kommer snart.

Verksamhetsberättelse 2022 (2022-03-15)

Väl mött/Styrelsen

Dragningar 2021-2022

Medlemsinformation | Frillesås Fiber

Dragningarna (ordinarie kostnad på 425 kr / månad = 850 kr) kommer att ske vid följande datum under det kommande året:

31 Augusti 2021
2 november 2021
4 januari 2022
1 mars 2022
3 maj 2022