Utsättning vid grävarbete

Om du ska utföra grävarbeten inom vårt fiberområde, så kan du eller din entreprenör göra en anmälan på Ledningskollen.se. Då kommer vår servicepartner ut enligt överenskommelse och sätter ut var fibern ligger nedgrävd. En sådan utsättning är giltig i en månad. Om en medlem som upplåtit mark för fiber gör ett ärende på den marken, så bekostas utsättningen av föreningen. I övriga fall får den som gör ärendet själv bekosta utsättningen till självkostnadspris.