Om Frillesås Fiber

Vi är en ekonomisk förening som driver ett fibernät i Frillesås landsbygd, öster om motorvägen. Föreningen har vid årsskiftet 2022/2023 cirka 500 medlemmar.

Föreningen har inget vinstsyfte, men tar ut en kostnad för nya medlemmar vid anslutning som skall säkerställa att eventuella större ombyggnader inte belastar en ny enskild medlem. Utöver anslutningsavgift utgår en månadsavgift som idag är knappt 395 kr. Månadsavgift beslutas på föreningens årsmöte.

Föreningen äger och underhåller sitt fibernät själv. Det innebär att föreningens medlemmar är delägare i nätet. Detta innebär att underhållskostnader för nätet ingår i din månadsavgift.

Föreningen har tecknat avtal med Telia för alla medlemmar. I avtalet ingår telefon, TV-paket och internetanslutning utan extra kostnad. Vill du utöka ditt Telia-paket köper du det direkt via Telia.

Utan kostnad ingår 1st trådlös router och  1st TV-adapter för digital TV.

Tänk på att den anslutningsavgift du betalar är fram- och inkoppling till huset. Du behöver utöver detta bekosta nedgrävning av fiber från kopplingsskåp till bostad och eventuell ytterligare dragning av fiber inne i bostaden om du önskar flera uttag, vilket föreningen inte bekostar eller utför.

Föreningen har ett årsmöte under våren. Detta genomförs enligt kallelse på vår hemsida och till medlemmar via SMS. På årsmötet beslutas om styrelsemedlemmar, medlemsavgifter och vilka tjänster föreningen skall erbjuda. På årsmötet får du också information om hur vi sköter om vårt fibernät.