Bli medlem

Frillesås Östra Fibernät (frillesasfiber.se) är en ekonomisk förening som driver ett fibernät i Frillesås landsbygd, öster om motorvägen (vi har inget nät väster om motorvägen).

Föreningen äger sitt fibernät själv och en ny anslutning bekostas av den nya medlemmen. Föreningen har inget vinstsyfte, men tar ut en kostnad för att ansluta som skall säkerställa att eventuella större ombyggnader inte belastar en ny enskild medlem.

Kontakta gärna styrelsen om det är så att ni funderar på att bygga nytt eller flytta hit till en icke ansluten fastighet så hjälper vi er gärna med att ta fram ett kostnadsförslag.

Om nyanslutningar

I vårt nät har vi fram till december 2028 ett kollektivt avtal med Telia (Telia Lagom), och det innebär att andra operatörer inte är möjliga. Det innebär också att ansluter man sig till fibernätet så är man bunden fram till att det kollektiva avtalet upphör. Är man intresserad av att ansluta sig till vårt fibernät så kontaktas vår kassör (se Kontaktinformation), som gör en kostnadskalkyl. Det är en uppskattning av kostnaden och inte det faktiska priset.

I kostnadskalkylen ingår:
Insats i föreningen
Projektering
Fibermaterial
Telias utrustning
Blåsning av fiber

I kostnadskalkylen ingår inte:
Grävningsarbeten
Arbeten i hemmet (t.ex. dragning av nätverkskabel och inkoppling av TV-boxar och router)

Två gånger om året kan nya kunder ansluta till vårt fibernät (1 oktober och 1 april). Senast 6 veckor innan detta kontaktas någon i styrelsen, eftersom det är leveranstid hos Telia. Att nya medlemmar endast ansluts två gånger per år innebär att vi kan hålla nere anslutningskostnaden.

Fastighetsägaren är kund hos Telia och står på abonnemanget, men kostnaden för Telia Lagom betalas till fiberföreningen som i sin tur betalar Telia. Betalningen sker varannan månad via autogiro och aviseras med sms. Datum för dragningarna publiceras på hemsidan och avgiften beslutas på årsmötet. Tjänster utöver Telia Lagom betalas direkt till Telia.