Välkommen till årsmöte 10 April 2024

Välkommen till årsmöte i Stuvs bygdegård den 10 April 2024 Kl 19.00

Kallelse kommer.

Väl mött /Styrelsen