Förlora TV-kanaler i utbudet

Med anledning av frågor från medlemmar redovisas här den informationen styrelsen har och styrelsens syn på kanalutbud på Telia”

Telia Lagom paket i vårt avtal är inte nu och heller inte i nytt avtal specificerat. Det finns inga garantier kring vilka kanaler som ska ingå i detta paket. 

Det är inte bara kanalutbudet utan även de rättigheter varje operatör har som påverkar både antalet kanaler och innehållet i kanalerna. Styrelsens uppfattning är att vi i vårt avtal inte kan skriva in gantier eller  rättigheter att säga upp avtalet om innehållet skulle förändras. Anledningen är huvudsakligen att priset skulle gå upp.

Telia har på fråga denna gång sagt att förhandlingar pågår och eventuella ersättningskanaler inte är fastställda.

Detta har fungerat förut, med positiva synpunkter och negativa synpunkter, utifrån vilka intressen man har och då hur väl ens personliga intressen sammanfaller med de ”nya” kanalerna. Dessa förändringar kommer vi att leva med oavsett vilken operatör vi väljer. Därför är styrelsens uppfattning att detta som pågår nu inte påverkar avtalets innehåll, samt att vi och alla andra som tittar på TV kommer att leva med dessa frågor i framtiden.

Förändringar kommuniceras av Telia. Styrelsen får ingen annan information än den som är tillgänglig via media eller Telias hemsida.