Förslag; Nytt 5-årsavtal med Telia

På årsmötet i april 2022 har vi i styrelsen uppfattat att en enhällig stämma önskar fortsatt kollektivanslutning för att det fungerar bra idag och är ekonomiskt fördelaktigt. Därför har representanter i styrelsen förhandlat fram ett nytt avtal med Telia som kan börja gälla i närtid. Följande punkter gör att styrelsen vill gå vidare med detta nya avtal med Telia och inte gå ut i kostsam och energikrävande allmän upphandling:

*Förlängning av avtalet med 5 år, på samma sätt som vi haft nuvarande avtal.

*Ekonomisk mycket fördelaktigt bl.a genom att månadsavgiften för alla medlemmar sjunker. Telia kommer även att stödja föreningen att på sikt minska våra driftkostnader. Det innebär en direkt sänkning av månadsavgiften på cirka 30 kr/ månad för varje medlem. Genom benchmarking andra fiberföreningar och samarbete med extern konsult vet vi att avtalet är mycket ekonomiskt fördelaktigt.

*Oförändrat TV-utbud med Telia Lagom-pkt

*Ökad hastighet i nätet 250/250

*Med Telia blir det inget byte av utrustning hemma hos medlemmar eller i våra fiberskåp, vilket innebär mindre kostnader, arbete och krångel för alla.

*Befintliga medlemmar behåller sina tv-boxar (2 st) och erhåller ytterligare en. Nya medlemmar får en st tv-box.

*Möjlighet gradera upp både router och tv-box med ny bättre utrustning.

*Digital telefoni kvarstår utan förändring.

Sammantaget är detta ett så förmånligt erbjudande att styrelsen vill anta och skriva på detta avtal så fort möjligt, så att medlemmarnas avgiftssänkning kan träda i kraft.  Åsikter och frågor kan ställas till vår mailadress: styrelse@frillesasfiber.se. Åsikter och frågor som mailas till styrelsen relevanta för andra medlemmar kommer fortlöpande att läggas upp i denna information.

Enligt våra stadgar kan extra årsmöte sammankallas av medlemmar, se våra stadgar som också finns på hemsidan.

Ser fram mot frågor och diskussioner.

Synpunkter måste komma till styrelsen via mail senast 3 oktober. 

Styrelsen