Styrelsen har tecknat nytt avtal med Telia

Enligt beslut på årsmöte och enligt den ”enkät och fråga” som ställdes av styrelsen under hösten.

Nuvarande avtal med Telia går ut slutet av 2023. Det avtalet är nu förlängt med 5 år. Avtalet innebär att vi har en fortsatt kollektiv anslutning till Telia för alla medlemmar. Anslutningen till Telia avser internet, TV-paket och fast telefoni. 

I avtalet ingår högre hastighet (nu 250/250), TV med Telia Lagom (som idag) och fast telefoni (som idag). 

Nya avtalets lägre kostnader för internet och TV träder i kraft omgående, nu vid årsskiftet.  Därför kommer månadsavgiften, from januari 2023, för medlemmar med avgift om 850 kronor/ två månader sänkas till 790 kr/ två månader. Avgiften för företag avser driftkostnad och lämnas oförändrad på 310 kr för två månader. 

Ny utrustning med bättre kvalitet än dagens utrustning (router och Tv-box) kommer lämnas ut vid årsmötet som är planerat till 19 april 2023. 

Vår nuvarande router ska klara även den nya högre hastigheten.  

De medlemmar som önskar fortsätta nyttja fast telefoni kommer inte kunna byta till den nya routern utan ska behålla den nuvarande routern. Anledningen är att Telia egentligen inte längre erbjuder fast telefoni i sin leverans, så denna lösning med att behålla den ”gamla” routern blev enda tekniskt möjliga lösningen för att överhuvudtaget kunna erbjuda medlemmar möjligheten med fast telefoni.

God Jul och Gott nytt år!

Styrelsen Frillesås Östra Fiberförening