Dragningar 2019

Under 2019-2020 planeras ordinarie dragningar vara (850 kr per dragning om inte annat anges):

2019:
30 april (850 + medlemsavgift 200)
2 juli
3 september
5 november

2020:
3 januari
3 mars
5 maj (eventuellt annat belopp efter stämmobeslut)

Företagskunder betalar 292 kr / dragning (eftersom de betalar ytterligare belopp direkt till Telia).