Alla inlägg av Fredrik Blom

Uppdatering om Årsmöte

På grund av rådande omständigheter i omvärlden (Coronavirus, etc) har styrelsen beslutat att ställa in årsmötet tills vidare. Vi jobbar på att försöka hitta ett nytt datum.

Vi funderar samtidigt på olika andra tekniska lösningar för att hålla mötet. Alla inlägg i hur vi skulle kunna lösa det uppskattas. Skicka ideer till styrelse@frillesasfiber.se.

Årsmöte 1 april 2020

Uppdatering 2020-03-22: Mötet är flyttat – inget nytt datum är inplanerat för närvarande. Se http://frillesasfiber.se/cms2/2020/03/uppdatering-om-arsmote/.

Det är dags för årsmöte igen. Vi syns som vanligt i Stuvs bygdegård, denna gången onsdag den 1 april. Mötet börjar 19:00, men vi kommer vara på plats från 18:00. Vi bjuder som vanligt på kaffe med bullar från Gårdsbageriet i Idala.

Det har inte inkommit några motioner till detta året, men vi kommer behandla de vanliga punkterna som skall behandlas på ett årsmöte. Är det så att det framkommer något annat under mötets gång tar vi gärna upp det ändå.

Vi kommer under mötet behandla ett förslag till stadgeändring för att kunna ge styrelsen större möjligheter att balansera budgeten utan att få stora överskott som måste skattas för.

Styrelsen hoppas på en trevlig kväll där vi får träffa er alla, inklusive alla nya medlemmar som har sitt första årsmöte med Frillesås Östra Fibernät.

Uppdatering stambyte utmed Frillesåsvägen

Rapport måndag 2019-06-10

Stambytet har påbörjats under dagen med att dra ut befintlig fiber österut från Nod 2 (vid korsningen Tenesdalsvägen/Frillesåsvägen).

Då det har varit lite kärvt på vissa ställen h koar vi fått koppla in grävare och grava fram fibern, men detta har gått bra. Stora delar av sträckan är nu bytt.

Under morgondagen hoppas vi att vi kan börja svetsa fiberanslutningarna i noden samt i skåpen utmed Frillesåsvägen.

Om det inte blir några större komplikationer under morgondagen hoppas vi att några kunder kommer bli återanslutna i morgon eftermiddag (tisdag) och resterande kunder får sin anslutning under onsdagen.

Uppdatering tisdag 2019-06-11

Den nya fibern är på plats hela sträckan och svetsning har skett under eftermiddagen. Hela noden skulle bli färdig vid 18-tiden och skall därefter OTDR-mätas.

Vår (och våra leverantörers) förhoppning är att alla berörda kunder skall kunna bli färdiga under morgondagen.

Uppdatering onsdag 2019-06-12

De allra flesta kunderna är uppkopplade igen. Vi har ett fåtal anslutningar som vi jobbar på att få igång idag eller imorgon förmiddag.

Dragningar 2019

Under 2019-2020 planeras ordinarie dragningar vara (850 kr per dragning om inte annat anges):

2019:
30 april (850 + medlemsavgift 200)
2 juli
3 september
5 november

2020:
3 januari
3 mars
5 maj (eventuellt annat belopp efter stämmobeslut)

Företagskunder betalar 292 kr / dragning (eftersom de betalar ytterligare belopp direkt till Telia).

Årsmöte 10 april 2019

Det är dags för årsmöte igen. Vi syns som vanligt i Stuvs bygdegård, denna gången onsdag den 10 april. Mötet börjar 19:00, men vi kommer vara på plats från 18:00. Vi bjuder som vanligt på kaffe med bullar från Gårdsbageriet i Idala.

Det har inte inkommit några motioner till detta året, men vi kommer behandla de vanliga punkterna som skall behandlas på ett årsmöte. Är det så att det framkommer något annat under mötets gång tar vi gärna upp det ändå.

Under Övriga punkter kommer vi behandla ett ärende som en medlem inkommit med, där medlemmen bett att få höra stämmans synpunkt på hur anslutningsavgift skall tas ut av medlemmar som varit med från start, men inte anslutit sig till Telia från dag 1. Se dokumentation om det nedan.

Styrelsen hoppas på en trevlig kväll där vi får träffa er alla, inklusive alla nya medlemmar som har sitt första årsmöte med Frillesås Östra Fibernät.

Datum dragningar 2018/2019

Standard-kostnaden är 425 kr / månad (dvs 850 kr per dragning).

Här är datumen för autogirodragningarna under 2018-2019:

2018-07-03  standard + medlemsavgift 200 kr.

2018-08-30

2018-10-30

2019-01-03

2019-03-05

2019-04-30

 

Årsmöte 21 mars i Stuv

Det är dags för årsmöte igen. Vi syns som vanligt i Stuvs bygdegård, denna gången onsdag den 21 mars. Mötet börjar 19:00, men vi kommer vara på plats från 18:00. Vi bjuder som vanligt på kaffe med bullar från Gårdsbageriet i Idala.

Det har inte inkommit några motioner till detta året, men vi kommer behandla de vanliga punkterna som skall behandlas på ett årsmöte. Är det så att det framkommer något annat under mötets gång tar vi gärna upp det ändå.

Styrelsen hoppas på en trevlig kväll där vi får träffa er alla, inklusive alla nya medlemmar som har sitt första årsmöte med Frillesås Östra Fibernät.

Dokument kommer finnas här när de blir färdiga.

Dessutom finns här valberedningens förslag till ny styrelse:

Valberedningens förslag till ny styrelse

(Uppdaterad 2018-03-15  med dokument)