Årsmöte 17 juni 2020

Årsmöte måste vi hålla, trots pandemi och andra restriktioner – det är mycket viktigt i en demokratiskt förening. Styrelsen har de senaste två månaderna jobbat på att se till att vi skall kunna hålla mötet på ett säkert sätt – både sett till medlemmarnas hälsa samt till föreningens demokrati.

Vi skall hålla mötet på plats i Sjögärde golfklubb, men max 35 besökande (föranmälan krävs – först till kvarn). Detta för att inte överstiga maxantalet på 50 personer (platser redan reserverade för styrelse/revisorer/valberedning, etc). Om man inte kan delta på det fysiska mötet kan man dock ta del av mötet via en webbsändning på https://twitch.tv/frillesasfiber. Det går dock inte att rösta via webbsändningen eftersom vi inte kan säkerställa vem som röstar.

Det finns dock möjlighet att delta i diskussionen via webben och om mötet finner att det uppstår frågetecken kring vissa frågor kan mötet besluta att bordlägga frågan till ett senare möte.

Det finns möjlighet att förhandsrösta via ett förberett formulär, vilket styrelsen gärna ser att så många som möjligt gör. Se till att använda er röst för att få en starkare förening. Formuläret finns tillgängligt här på hemsidan.

Enligt den nya lagen (2020:198) skall medlemmar kunna begära upplysningar innan mötet – frågor som normalt sett hade ställts på stämman. Dessa skall lämnas skriftligen till styrelsen senast 10 dagar före stämman (7 juni), och svar skall publiceras av styrelsen här på hemsidan senast 5 dagar före stämman (12 juni). Ett formulär för detta finns tillgängligt här på hemsidan.

Bordläggning av ett ärende kan även ske om medlemmarna tycker att det finns brister i redovisningen eller i andra beslutsunderlag.

Fullständig kallelse, samt förberedda handlingar och underlag finns nedan: