ÅRSMÖTE Stuvs bygdegård 6 APRIL 2022 Kl19.00

Det är dags för årsmöte i fiberföreningen, och nu äntligen får vi träffas igen!

Detta året kommer vi hålla mötet i stuvs bygdegård där alla kommer ha möjlighet att uttala sig och delta i mötet

För att ha möjlighet att beräkna fikan önskas föranmälan till styrelse@frillesasfiber.se

Intressanta saker som kommer upp på detta årsmötet:

Eventuellt nytt operatörsavtal för 2023.

Budget och verksamhetsplan för kommande år.

Fullständig kallelse, samt förberedda handlingar och underlag kommer snart.

Verksamhetsberättelse 2022 (2022-03-15)

Väl mött/Styrelsen