Fiberarbete i Slätten-området 19/5

På grund av brobyte behöver fiberledningen till Slätten-området flyttas vilket innebär driftstopp större delen av torsdagen den 19/5.

Även el-ledningarna flyttas denna dag. För info om detta kontakta Ellevio/Fortum.