Telia varslar om strejk

Telia har blivit varslade om strejk som, om den bryter ut, kommer att påverka deras service till oss. Det kan t.ex innebära längre ledtider för service, längre väntetid i kundtjänst och längre väntetid för felavhjälpning.

Om parterna inte kommer överens, alternativt förlänger förhandlingarna, bryter strejken ut på torsdag 21 april kl 14:00.

Klicka på denna länk för mer information.