Telefonstrul

Det verkar som om felet hos Telia inte är avhjälpt ännu för alla, och dessutom har felet återkommit hos ett antal kunder.

Vi i styrelsen har daglig kontakt med projektledaren för vår övergång samt våra kontakter på Telia för att se vad vi kan göra.

Vad ni kan göra är att ringa till Telia på 90 200 och felanmäla er telefon. Troligtvis kommer ni behöva serienummret på er Tilgin-box samt era kunduppgifter: telefonnummer samt personnummer på den som står på abonnemanget.