Information från Telia angående vissa TV-kanaler

Telia har inte lyckats komma överens med en av sina leverantörer av TV-kanaler. Se http://telia.se/tvinfo för mer information.

Frillesås Östra Fibernät kan givetvis inte påverka detta men vi hoppas självklart på en lösning så fort som möjligt.