Årsuppdatering

Nu är det snart dags att summera 2015. Vi kan konstatera att det varit ytterligare ett relativt händelsefattigt år, men att det troligtvis kommer att hända lite mer under 2016. Den kompletta redovisningen får ni som vanligt på årsmötet, men här är en liten summering av det viktigaste.

Vi har efter lite kommunikation med Bolagsverket fått våra reviderade stadgar godkända. Stadgarna finns tillgängliga här för de som önskar läsa dem.

Det kommer att blir en hel del grävarbeten i vårt område framöver. Dels bygger Ellevio (fd. Fortum)  en ny vindkraftspark norr om vårt område, och dels kommer avloppsföreningarna att börja gräva ner vatten och avloppsledningar.

Som en följd av Ellevios vindkraftspark har vi dessutom fått en stort antal nya medlemmar i Breared, där vi har ett nytt områdesprojekt på gång. Vi från styrelsen vill hälsa alla dessa nya medlemmar välkomna till föreningen och vi hoppas att vi tillsammans kan få byggt ett bra fibernät i ert område och att ni så snart som möjligt kan njuta av fiberanslutning i era hem.