Kategoriarkiv: Medlemsinformation

Styrelsen har tecknat nytt avtal med Telia

Enligt beslut på årsmöte och enligt den ”enkät och fråga” som ställdes av styrelsen under hösten.

Nuvarande avtal med Telia går ut slutet av 2023. Det avtalet är nu förlängt med 5 år. Avtalet innebär att vi har en fortsatt kollektiv anslutning till Telia för alla medlemmar. Anslutningen till Telia avser internet, TV-paket och fast telefoni. 

I avtalet ingår högre hastighet (nu 250/250), TV med Telia Lagom (som idag) och fast telefoni (som idag). 

Nya avtalets lägre kostnader för internet och TV träder i kraft omgående, nu vid årsskiftet.  Därför kommer månadsavgiften, from januari 2023, för medlemmar med avgift om 850 kronor/ två månader sänkas till 790 kr/ två månader. Avgiften för företag avser driftkostnad och lämnas oförändrad på 310 kr för två månader. 

Ny utrustning med bättre kvalitet än dagens utrustning (router och Tv-box) kommer lämnas ut vid årsmötet som är planerat till 19 april 2023. 

Vår nuvarande router ska klara även den nya högre hastigheten.  

De medlemmar som önskar fortsätta nyttja fast telefoni kommer inte kunna byta till den nya routern utan ska behålla den nuvarande routern. Anledningen är att Telia egentligen inte längre erbjuder fast telefoni i sin leverans, så denna lösning med att behålla den ”gamla” routern blev enda tekniskt möjliga lösningen för att överhuvudtaget kunna erbjuda medlemmar möjligheten med fast telefoni.

God Jul och Gott nytt år!

Styrelsen Frillesås Östra Fiberförening

Förlora TV-kanaler i utbudet

Med anledning av frågor från medlemmar redovisas här den informationen styrelsen har och styrelsens syn på kanalutbud på Telia”

Telia Lagom paket i vårt avtal är inte nu och heller inte i nytt avtal specificerat. Det finns inga garantier kring vilka kanaler som ska ingå i detta paket. 

Det är inte bara kanalutbudet utan även de rättigheter varje operatör har som påverkar både antalet kanaler och innehållet i kanalerna. Styrelsens uppfattning är att vi i vårt avtal inte kan skriva in gantier eller  rättigheter att säga upp avtalet om innehållet skulle förändras. Anledningen är huvudsakligen att priset skulle gå upp.

Telia har på fråga denna gång sagt att förhandlingar pågår och eventuella ersättningskanaler inte är fastställda.

Detta har fungerat förut, med positiva synpunkter och negativa synpunkter, utifrån vilka intressen man har och då hur väl ens personliga intressen sammanfaller med de ”nya” kanalerna. Dessa förändringar kommer vi att leva med oavsett vilken operatör vi väljer. Därför är styrelsens uppfattning att detta som pågår nu inte påverkar avtalets innehåll, samt att vi och alla andra som tittar på TV kommer att leva med dessa frågor i framtiden.

Förändringar kommuniceras av Telia. Styrelsen får ingen annan information än den som är tillgänglig via media eller Telias hemsida.

Förslag; Nytt 5-årsavtal med Telia

På årsmötet i april 2022 har vi i styrelsen uppfattat att en enhällig stämma önskar fortsatt kollektivanslutning för att det fungerar bra idag och är ekonomiskt fördelaktigt. Därför har representanter i styrelsen förhandlat fram ett nytt avtal med Telia som kan börja gälla i närtid. Följande punkter gör att styrelsen vill gå vidare med detta nya avtal med Telia och inte gå ut i kostsam och energikrävande allmän upphandling:

*Förlängning av avtalet med 5 år, på samma sätt som vi haft nuvarande avtal.

*Ekonomisk mycket fördelaktigt bl.a genom att månadsavgiften för alla medlemmar sjunker. Telia kommer även att stödja föreningen att på sikt minska våra driftkostnader. Det innebär en direkt sänkning av månadsavgiften på cirka 30 kr/ månad för varje medlem. Genom benchmarking andra fiberföreningar och samarbete med extern konsult vet vi att avtalet är mycket ekonomiskt fördelaktigt.

*Oförändrat TV-utbud med Telia Lagom-pkt

*Ökad hastighet i nätet 250/250

*Med Telia blir det inget byte av utrustning hemma hos medlemmar eller i våra fiberskåp, vilket innebär mindre kostnader, arbete och krångel för alla.

*Befintliga medlemmar behåller sina tv-boxar (2 st) och erhåller ytterligare en. Nya medlemmar får en st tv-box.

*Möjlighet gradera upp både router och tv-box med ny bättre utrustning.

*Digital telefoni kvarstår utan förändring.

Sammantaget är detta ett så förmånligt erbjudande att styrelsen vill anta och skriva på detta avtal så fort möjligt, så att medlemmarnas avgiftssänkning kan träda i kraft.  Åsikter och frågor kan ställas till vår mailadress: styrelse@frillesasfiber.se. Åsikter och frågor som mailas till styrelsen relevanta för andra medlemmar kommer fortlöpande att läggas upp i denna information.

Enligt våra stadgar kan extra årsmöte sammankallas av medlemmar, se våra stadgar som också finns på hemsidan.

Ser fram mot frågor och diskussioner.

Synpunkter måste komma till styrelsen via mail senast 3 oktober. 

Styrelsen

dragningar 2022-2023

Medlemsinformation | Frillesås Fiber

Dragningarna (ordinarie kostnad på 425 kr / månad = 850 kr) kommer att ske vid följande datum under det kommande året:

5-Juli 2022

30-Augusti 2022

1-November 2022

3-Januari 2023

7-Mars 2023

3-Maj 2023

Kallelse till ÅRSMÖTE i STUVS BYGDEGÅRD 6 APRIL 2022 KL19.00

Det är dags för årsmöte i fiberföreningen, och nu äntligen får vi träffas igen!

Detta året kommer vi hålla mötet i stuvs bygdegård där alla kommer ha möjlighet att uttala sig och delta i mötet

För att ha möjlighet att beräkna fikan önskas föranmälan till styrelse@frillesasfiber.se

Intressanta saker som kommer upp på detta årsmötet:

Notera särskilt handlingar kring vägval för nätets framtid och punkt 12 i dagordningen. Styrelsens avsikt är att ställa frågan på årsmötet om vilket av de två alternativen vi ska undersöka vidare under kommande året.

Budget och verksamhetsplan för kommande år.

Väl mött styrelsen

Uppdaterad: Christoffer Andersson 2022-03-21

ÅRSMÖTE Stuvs bygdegård 6 APRIL 2022 Kl19.00

Det är dags för årsmöte i fiberföreningen, och nu äntligen får vi träffas igen!

Detta året kommer vi hålla mötet i stuvs bygdegård där alla kommer ha möjlighet att uttala sig och delta i mötet

För att ha möjlighet att beräkna fikan önskas föranmälan till styrelse@frillesasfiber.se

Intressanta saker som kommer upp på detta årsmötet:

Eventuellt nytt operatörsavtal för 2023.

Budget och verksamhetsplan för kommande år.

Fullständig kallelse, samt förberedda handlingar och underlag kommer snart.

Verksamhetsberättelse 2022 (2022-03-15)

Väl mött/Styrelsen

Dragningar 2021-2022

Medlemsinformation | Frillesås Fiber

Dragningarna (ordinarie kostnad på 425 kr / månad = 850 kr) kommer att ske vid följande datum under det kommande året:

31 Augusti 2021
2 november 2021
4 januari 2022
1 mars 2022
3 maj 2022