Problemlösning

Här finns lite allmän information för att lösa problem som medlemmar kan ha.

Åska

Tänk på att all elektronisk utrustning i ert hus tål inte spänningstoppar som orsakas av åska. Även om risken för åsknedslag minskar i och med att kopparledningen till telefonen är urkopplad kan det fortfarande förekomma spänningstoppar via elnätet.

Vi rekommenderar att bryta strömmen (genom att dra ur kontakten) till alla elapparater vid åska.

Fel på telefonin

Om du varken kan ringa in eller ut från din bredbandstelefoni finns det ett par saker du själv kan göra för att rätta till felet.

Kontrollera först att bredbandstelefonin är levererad och installerad. Kontakta annars styrelsen.

 1. Fungerar din bredbandsuppkoppling?
  Nej – Felsök bredbandet.
  Ja – Gå vidare till steg 2.
 2. Får du ton i telefonen men kan ändå inte ringa?
  Nej – Starta om din telefonadapter och eventuellt switch eller router genom att dra ut strömsladden och vänta 5 sekunder innan du stoppar tillbaka dem. Vänta ett par minuter innan du testar igen. Fungerar det fortfarande inte går du vidare till steg 3.
  Ja – Testa med en annan tonvalstelefon. Fungerar det fortfarande inte går du vidare till steg 4.
 3. Får du ton nu?
  Nej – Testa med en annan tonvalstelefon. Fungerar det med den nya telefonen går du till steg 7 annars fortsätter du till steg 4.
  Ja – gå vidare till steg 4.
 4. Lyft luren och se vilken av Phone-lamporna som lyser på telefonadaptern.
  telefonadapter-framsida

  1. Power Lyser när adaptern är på
  2. Status Lyser fast när adaptern är uppkopplad.
  3. WAN Lyser när adaptern är uppkopplad.
  4. LAN Lyser när adaptern är uppkopplad.
  5. VoIP 1 Lyser om adaptern får ip-adress.
  6. Phone 1 Lyser fast när luren lyfts. Blinkar vid inkommande samtal.
  7. VoIP 2 Används ej.
  8. Phone 2 Används ej.Phone 1 (lampa 6) lyser – Gå vidare till steg 5.
  Phone 2 (lampa 8) lyser – Flytta telefonen till Phone 1. Fortsätt till steg 5.
 5. Blinkar Phone 1-lampan på telefonadaptern när du får ett inkommande samtal?
  Nej – Gå vidare till steg 7.
  Ja – Gå vidare till steg 6.
 6. Fungerar telefonen nu?
  Nej – Gå vidare till steg 7.
  Ja – Felet är åtgärdat.
 7. Gör en fabriksåterställning genom att trycka in knappen Reset på baksidan av telefonadaptern.
  telefonadapter-baksida
  1. Phone 2 Till telefon
  2.  Phone 1 Till telefon
  3. LAN
  4. WAN Till bredbandsswitch/nätverksuttag
  5. Reset Fabriksåterställning
  6. Power Till strömadapter
 8. Koppla in en annan tonvalstelefon direkt i port 1 i telefonadaptern
 9. Fungerar telefonen nu?
  Nej – Gå vidare till steg 10
  Ja – kontrollera din jackslinga samt inkopplingen till telefonjacket.
 10. Gör fabriksåterställning genom att lyfta luren och slå *0**1396#. Vänta 5 minuter och testa igen.
 11. Fungerar det nu?
  Nej – Ring Telia support