Kategoriarkiv: Medlemsinformation

Styrelsemöte 2014-09-24

Hej!

Idag hade vi ett relativt enkelt styrelsemöte. Inga viktiga beslut låg på bordet.

Det ser ut som om vi kommer att ha fem nya inkopplingar nu i december. Är det fler som är intresserade av att koppla in sig – hör av er snarast så fixar vi det!

Den 11 oktober kommer styrelsen att gå igenom elavbrottsinstruktioner vid noderna, för att vara säkra på att vi kan hålla igång noderna vid ett eventuellt elavbrott. Är det någon som är nyfiken att kika in och se hur noderna ser ut är ni välkommna till vår nod vid Snogge kl 10 så visar vi er gärna.

/Fredrik

Årsmöte 2014

Årsmötet i början av april löpte enligt planerna.

Vid årsmötet fick vi delvis en ny styrelse, och styrelsen består för närvarande av:

  • Fredrik Blom (ordförande)
  • Göran Somler (kassör)
  • Jen Jansdotter
  • Sven-Olof Ekblad
  • Fredrik Johansson

På mötet togs också ett första beslut om en stadgeändring som gäller hur kallelser skickas ut till medlemmar, vilket i praktiken enbart betyder en ändring till så som vi för närvarande kallar till möten (via SMS eller brev för de som så önskar).
Denna ändring vinner laga kraft först efter nästa årsmöte och den blir godkänd även då.

Nuvarande stadgepunkt:

§ 18 KALLELSE OCH ANDRA MEDDELANDEN

Kallelse till föreningsstämma sker skriftligen via e-post eller brev. Kallelse ska ske tidigast fyra veckor före föreningsstämman och senast två veckor före ordinarie föreningsstämma samt senast en vecka före extra föreningsstämma. Då kallelse gått ut till föreningsstämman ska styrelsen omedelbart underrätta revisorerna om detta genom brev. Andra meddelanden från styrelsen  distribueras med e-post. I den mån enskild medlem inte kan nås via e-post kan ordinarie postgång användas.

Föreslagen stadgepunkt:

§ 18 KALLELSE OCH ANDRA MEDDELANDEN

Kallelse till föreningsstämma sker skriftligen via e-post, brev, eller annat kommunikationssätt som medlemmen godkänt. Kallelse ska ske tidigast fyra veckor före föreningsstämman och senast två veckor före ordinarie föreningsstämma samt senast en vecka före extra föreningsstämma. Då kallelse gått ut till föreningsstämman ska styrelsen omedelbart underrätta revisorerna om detta genom brev. Andra meddelanden från styrelsen distribueras med e-post, brev  eller annat kommunikationssätt som medlemmen godkänt.