Bli medlem

Frillesås Östra Fibernät (frillesasfiber.se) är en ekonomisk förening som driver ett fibernät i Frillesås landsbygd, öster om motorvägen (vi har inget nät väster om motorvägen).

Föreningen äger sitt fibernät själv och en ny anslutning bekostas av den nya medlemmen. Föreningen har inget vinstsyfte, men tar ut en kostnad för att ansluta som skall säkerställa att eventuella större ombyggnader inte belastar en ny enskild medlem.

Kontakta gärna styrelsen om det är så att ni funderar på att bygga nytt eller flytta hit till en icke ansluten fastighet så hjälper vi er gärna med att ta fram ett kostnadsförslag.